Dé specialist in taakdelegatie en verzuimbegeleiding. Bel 085 040 2180 of mail

/ Nieuws

Blijf op de hoogte van ons nieuws.

second opinion bij de bedrijfsarts

/Kennisartikel  |  08/06/2021

Hoe, wanneer en waarom een second opinion?

Second opinion bij een bedrijfsarts

Een second opinion bij een bedrijfsarts mag je altijd aanvragen. Je doet dat wanneer je het niet eens bent met je bedrijfsarts. Hoe vraag je de second opinion aan en hoe gaat het precies in zijn werk? En is het wel de beste route bij twijfel? 11 vragen aan Dokter Jones!

1.    Wanneer heb je recht op een second opinion bij een bedrijfsarts?

Wanneer je twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid, mag je vragen om een second opinion. Daarvoor ga je om te beginnen in gesprek met je eigen bedrijfsarts. Wellicht kom je in een gesprek samen al tot andere inzichten.

Wanneer je verzoek blijft staan en de bedrijfsarts geen gegronde reden heeft dat te weigeren, verwijst hij je door voor een second opinion.

2.    Waar is een second opinion bij de bedrijfsarts níet voor bedoeld?

Een second opinion wordt lang niet altijd in de juiste situatie aangevraagd. Voorbeelden zijn:

  • een conflict tussen de werkgever en de werknemer, waarin de second opinion als instrument moet dienen.
  • oneigenlijk of herhaald onnodig gebruik van de second opinion, bijvoorbeeld een niet nader onderbouwd verzoek, een gewenst antwoord zoeken of meerdere malen verzoeken om een second opinion voor dezelfde vraag.
  • een (aanloop naar een) juridische procedure waar een oordeel voor nodig is met een juridische status, bijvoorbeeld wanneer een loonvordering wordt ingesteld. Dan is een deskundigenoordeel door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige bij het UWV de juiste weg.
  • vragen over de re-integratie van de werknemer. Ook in dit geval kies je voor een deskundigenoordeel door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige bij het UWV.

3.    Wie kiest de bedrijfsarts bij een second opinion?

De bedrijfsartsen van Dokter Jones benaderen een onafhankelijke bedrijfsarts. De eerste bedrijfsarts draagt alle gegevens over aan de tweede bedrijfsarts, die vervolgens een afspraak maakt met de medewerker voor de second opinion.

4.    Is een second opinion bij een bedrijfsarts anders dan bij een gewone arts?

Ja, want een bedrijfsarts kijkt niet puur medisch, maar naar wat je met de bestaande klachten of beperkingen kunt betekenen voor je werkgever.

5.    Wie betaalt de second opinion bij de bedrijfsarts?

De werkgever. Deze heeft hierover afspraken met de arbodienst. Als je je eigen weg kiest, moet je de kosten zelf dragen.

6.    Hoeveel informatie delen de eerste en tweede bedrijfsarts?

Zoals gezegd draagt de eerste bedrijfsarts alle verzamelde informatie over aan de bedrijfsarts voor de second opinion. Andersom hoeft dat niet het geval te zijn, de werknemer moet daar toestemming voor geven. Wel bespreken de bedrijfsartsen de beide adviezen.

7.    Geldt het advies van de second opinion of van de eerste bedrijfsarts?

De eerste bedrijfsarts verzamelt alle informatie, inclusief de second opinion. Daarna brengt hij zijn laatste advies uit. Het is aan de bedrijfsarts of het eerste advies wordt bijgesteld of niet.

8.    Wacht de re-integratie zolang er nog geen second opinion is?

Nee. En dat is een heel belangrijk punt om te onthouden. Vanaf het eerste advies van de bedrijfsarts kan de re-integratie al van start gaan. Aan de hand van de second opinion kan het advies later worden bijgesteld, maar het eerste advies is in de tussentijd van kracht.

9.    Kun je een second opinion aanvragen als je het niet eens bent met de voorgestelde re-integratie?

Nee. Een medisch traject en re-integratie zijn in principe twee verschillende gebieden. Al kunnen ze wel door elkaar heen lopen als je het niet eens bent met de inschattting in welke mate de ziekte je belemmert om te werken. Met medische vragen wend je je tot de bedrijfsarts, voor vragen over de re-integratie tot het UWV.

10. Kan het UWV een second opinion geven?

Bij het UWV kun je geen second opinion maar het al genoemde deskundigenoordeel aanvragen. De werkgever kan dit overigens ook doen. Het deskundigenoordeel is een onafhankelijk oordeel (geen bindend advies) over het verloop van de re-integratie.

Vragen die gesteld kunnen worden zijn:

  • in welke mate is de werknemer geschikt/ongeschikt om te werken
  • in welke mate is er passende arbeid geboden/aangenomen
  • is er voldoende inspanning tot re-ingratie door zowel werknemer als werkgever

11. Is een second opinion altijd de beste route bij twijfel over de diagnose?

Nee. Alle partijen hebben er bovenal baat bij om snel en gelijkgestemd te starten met het verzuim- of re-integratietraject. Het kan dat daar een second opinion voor nodig is. Maar het is prettiger wanneer dat in goed overleg lukt met de eerste bedrijfsarts.

Daarom proberen de bedrijfsartsen van Dokter Jones bij onvrede of twijfel altijd het gesprek aan te gaan. Mensen kunnen in eerste instantie overvallen worden door de diagnose of het voorgestelde traject. Later ontstaan er vragen of bezwaren. Dat is vaak het moment dat de term ‘second opinion’ valt.

Door de samenwerking op te zoeken en naar elkaar te luisteren, blijkt de bedrijfsarts alle partijen vaak weer dichter bij elkaar te kunnen brengen. En wanneer je gezamenlijk van start kunt met een goed vervolgtraject, is dat uiteindelijk voor iedereen prettiger.

Dokter Jones staat voor een snelle en goede begeleiding bij verzuim. Met aandacht voor de medewerker én het bedrijf. Meer weten over onze efficiënte zorg met aandacht? Neem contact op!

Samen bereiken we meer.

Dokter Jones is specialist in taakdelegatie en verzuimbegeleiding. Onze bedrijfsartsen werken nooit alleen, maar samen met betrokken specialisten taakdelegatie en casemanagers verzuimbegeleiding. Zo bieden wij met ons team efficiënte zorg met aandacht. Voor het bedrijf, voor de medewerker én voor het re-integratietraject.

Weten hoe?

Aan de slag met Dokter Jones.

Klaar voor een goede en snelle aanpak bij verzuim?
Neem contact op met het team van Dokter Jones!

Hoe kunnen wij je helpen?