Dé specialist in taakdelegatie en verzuimbegeleiding. Bel 085 040 2180 of mail

/ Nieuws

Blijf op de hoogte van ons nieuws.

"Een leidinggevende is geen hulpverlener. Maar je kunt wel veel doen om verzuim te voorkomen."

/Interview  |  20/04/2021

Gaby Zuidema geeft tips voor leidinggevenden en werkgevers

Psychisch verzuim beperken of voorkomen

Dokter Jones is actief gericht op het terugbrengen van verzuim. Met snelle acties mensen weer belastbaar maken, zowel thuis als op het werk – daar zet Dokter Jones zich samen met ervaren experts voor in. Maar wat kun je als werkgever of leidinggevende doen om pyschisch verzuim bij je medewerkers te beperken of voorkomen? We vroegen het Gaby Zuidema, directeur van Emergenz.

 

Wat doet Emergenz?

“Ten eerste helpen we organisaties (langdurig) psychisch verzuim voorkomen. Daarvoor geven we preventief advies aan werkgevers, in de vorm van trainingen en gesprekken met werknemers en leidinggevenden.

Ten tweede begeleiden we medewerkers die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen door psychische overbelasting. In het geval van verzuim worden we ingeschakeld door verzekeraars en arbodiensten als Dokter Jones.”

 

Hoe belangrijk is werk voor medewerkers met een psychisch probleem?

“Heel belangrijk. Over het algemeen willen mensen meedoen in de maatschappij. Dat betekent privé meedoen, maar ook op het werk. Als je in disbalans bent op een van beide gebieden, zorgt dat ervoor dat je niet optimaal kunt participeren in het leven. ”

 

Werk, privé, corona – werknemers kunnen door verschillende oorzaken uit balans raken. Hoe kun je als organisatie goed omgaan met medewerkers in psychische nood?

“Een leidinggevende is geen hulpverlener. Voor professionele hulp moeten medewerkers doorverwezen worden. Toch kun je als leidinggevende wel veel doen om je medewerker te ondersteunen en verzuim te voorkomen of beperken.”

 

Tips voor leidinggevenden om psychisch verzuim te voorkomen of beperken:

* Ga met regelmaat een individueel gesprek aan met je medewerker. Dat mag gewoon informeel zijn. Vraag hoe het met de werknemer is. Thuis, op het werk, elders. Durf daarbij door te vragen. Mensen willen vaak graag praten over hun situatie, als er oprechte interesse getoond wordt.

* Leer ook nieuwe medewerkers goed kennen.

* Laat je trainen door zorgprofessionals. Hoe ziet het eruit als iemand overspannen dreigt te raken of andere psychische problemen heeft? Waar moet ik op letten?

* Wees alert op afwijkend gedrag. Minder verzorgd of te laat op het werk verschijnen, fouten maken. Als je je medewerkers kent en met ze in contact staat, vallen verschillen je op.

* Durf te vragen. Wat heb je van mij nodig om optimaal te functioneren? Wat kun jij zelf nog doen?

 

Hoe doe je dat met werknemers die (deels) vanuit huis werken?

“Het werken op afstand levert allerlei nieuwe uitdagingen, voor de leidinggevende en de werknemers. Online communiceren is anders, het is lastig om elkaar niet face to face te ontmoeten. Toch moet je ook dan in goed contact met elkaar blijven staan.”

 

Tips voor leidinggevenden met werknemers op afstand:

* Zorg voor individueel contact. Online of live. Zorg dat je weet of het goed met de werknemer gaat.

* Vraag naar de balans privé/werk voor de thuiswerkende werknemer. Mensen kunnen het lastig vinden die twee werelden te scheiden. Problemen thuis kunnen uitvergroot worden naarmate mensen meer thuis zijn of er kunnen nieuwe stressvolle situaties ontstaan juist omdat iemand meer thuis is.

* Werkgevers bieden tegenwoordig vaak een werkplek aan wanneer mensen structureel thuiswerken. Wordt die werkplek ook echt gebruikt? Voelt hij of zij zich daar goed bij?

* Videobellen is in hoog tempo opgekomen. Dat zal in de toekomst blijven bestaan. Vaak bellen mensen echter zonder beeld in. Is dat wenselijk? Helpt het jullie in contact te blijven met elkaar? Maak hier heldere afspraken over.

 

Leidinggevenden hebben niet alleen te maken met preventie, maar ook met reïntegratie. Hoe kun je daar het beste mee omgaan?

“Wanneer wij in gesprek komen met verzuimende medewerkers, hebben ze ook al gesprekken met leidinggevenden gehad. 9 van de 10 keer stuiten we daar op weerstand. Weerstand tegen die kille leidinggevende, die onnodig druk legt op de werknemer.

Vaak blijkt dan dat de Wet verbetering Poortwachter niet goed is uitgelegd. Die wet legt veel verplichtingen bij de werkgever, dat beseffen medewerkers niet. Ondanks dat het proces wordt uitgelegd, komt het niet altijd goed binnen bij de werknemer. Het resultaat is dat de medewerker zich niet begrepen en onder druk gezet voelt – en in de weerstand gaat. En dan kom je niet verder meer.

Als leidinggevende moet je deze situatie zien te voorkomen. Ga om de tafel zitten, blijf vragen of de medewerker begrijpt wat jullie aan het doen zijn en waarom. Voel je weerstand? Schakel een bedrijfsmaatschappelijk werker in om de oorzaak van de weerstand te onderzoeken en meer duidelijkheid te verschaffen.”

 

Zien jullie psychische problemen onder werknemers toenemen of afnemen?

“Duidelijk toenemen. Een deel van de toename komt natuurlijk door corona. Het gewone leven is overhoop gehaald, de structuur is weg, oude problemen komen onder een vergrootglas te liggen. Onderschat ook niet hoeveel werknemers geconfronteerd worden met corona via hun werk, niet alleen zorgmedewerkers maar ook bijvoorbeeld schoonmakers. De druk is enorm.

En dan is het ook nog zo dat de wachttijden in de psychische zorg lang zijn. Het kan zomaar 2 maanden duren voor een medewerker terecht kan in de reguliere hulpverlening. Daardoor kunnen de problemen zelf verergeren én heb je er als organisatie langer mee te maken. Dan is het van groot belang dat werkgevers weten hoe ze er goed mee om moeten gaan!”

 

Dokter Jones staat voor een snelle en goede begeleiding bij verzuim. Met aandacht voor de medewerker én het bedrijf. Samen met specialisten als Gaby Zuidema zet Dokter Jones zich in voor efficiënte zorg met aandacht. Meer weten? Neem contact op!

Samen bereiken we meer.

Dokter Jones is specialist in taakdelegatie en verzuimbegeleiding. Onze bedrijfsartsen werken nooit alleen, maar samen met betrokken specialisten taakdelegatie en casemanagers verzuimbegeleiding. Zo bieden wij met ons team efficiënte zorg met aandacht. Voor het bedrijf, voor de medewerker én voor het re-integratietraject.

Weten hoe?

Aan de slag met Dokter Jones.

Klaar voor een goede en snelle aanpak bij verzuim?
Neem contact op met het team van Dokter Jones!

Hoe kunnen wij je helpen?