Dé specialist in taakdelegatie en verzuimbegeleiding. Bel 085 040 2180 of mail

/ Nieuws

Blijf op de hoogte van ons nieuws.

medewerker verzuimt wil niet in gsprek

/Praktijkvoorbeeld  |  02/06/2020

Uit de spreekkamer van Dokter Jones

“Mijn medewerker verzuimt en wil niet in gesprek met de leidinggevende. Wat nu?”

Het is een bekende situatie voor veel werkgevers: een medewerker meldt zich ziek en geeft eigenlijk niets prijs over de reden. Wat is er aan de hand? Hoe lang gaat het verzuim duren? En mag de medewerker dat zo doen? Dokter Jones springt in zulke situaties bij.

De medewerker

Een medewerker verzuimt sinds twee dagen. Op de afdeling is zojuist een nieuwe leidinggevende gestart. De medewerker heeft zich bij deze leidinggevende ziek gemeld, maar heeft geen enkele uitleg over de reden van ziekmelding gegeven. Ze heeft aangegeven dat ze niet weet hoe lang het gaat duren en dat ze zich niet in staat acht om te werken.

De medewerker geeft ook aan dat zij conform de privacyrichtlijnen bij verzuim de werkgever niet hoeft te informeren over de reden van verzuim en dat zij daarom ook niet in gesprek wil over vervangend/aangepast werk.

Het bedrijf

Over het algemeen is de sfeer in de organisatie goed en zijn medewerkers open over hun situatie. Er wordt altijd samen naar passende oplossingen gezocht en er is nauwelijks sprake van verzuim. De leidinggevende vindt het onzin dat er niet samen gepraat kan worden over de reden van verzuim en de mogelijkheden voor ander of aangepast werk. Zo deden en doen ze dat toch altijd in het bedrijf?

De leidinggevende weet dat er pas met 6 weken een probleemanalyse moet worden opgesteld. Wat nu als er 6 weken geen duidelijkheid komt? Ze overlegt met de HR-afdeling. HR geeft aan dat de regels omtrent privacy inderdaad al een tijdje aangescherpt zijn en dat mede daarom afspraken zijn gemaakt zijn met arbodienstverlener Dokter Jones. De leidinggevende neemt contact op met Dokter Jones.

Dokter Jones

Dokter Jones legt de leidinggevende de privacyregels omtrent verzuim uit. De bedrijfsarts is degene die beoordeelt of de medewerker arbeidsongeschikt is wegens ziekte en wat de mogelijkheden voor werkhervatting zijn. In veel gevallen komen werkgever en werknemer er wel onderling uit, maar zo niet, dan is de Autoriteit Persoonsgegevens heel helder: de beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan de bedrijfsarts.

De leidinggevende wordt nu nog ongeruster: er is een tekort aan bedrijfsartsen en betekent iemand naar de bedrijfsarts sturen niet dat het traject alleen maar langer en ingewikkelder wordt?

Gelukkig kunnen wij de leidinggevende geruststellen. De specialisten taakdelegatie van Dokter Jones werken onder supervisie van de bedrijfsarts en zijn direct beschikbaar. Ze kunnen nog dezelfde dag bellen met de werknemer. We leggen haar ook uit dat de bedrijfsarts en de specialist taakdelegatie het traject vaak ook kunnen bespoedigen. Met een helder verzuimtraject bij een medisch probleem, maar wellicht komt er uit het gesprek wel een niet-medische reden voor het verzuim naar boven en komt er alleen met openheid al ruimte voor een goede, snelle oplossing.

Samen in gesprek

Diezelfde dag nog belt de specialist taakdelegatie met de betreffende medewerker. De specialist taakdelegatie legt uit dat zij namens de bedrijfsarts belt en dat alle informatie alleen met de bedrijfsarts wordt gedeeld, niet met de werkgever. De werkgever ontvangt na afstemming met de bedrijfsarts enkel een werkhervattingsadvies.

De medewerker is blij met deze oplossing. Zij voelt zich ook vervelend dat zij geen openheid kon geven aan de werkgever, maar haar reden van ziekmelding was zo privé dat zij het onprettig vond dit te delen.

Er vindt een goed gesprek plaats tussen de specialist taakdelegatie en de medewerker. De conclusie is dat de medewerker behoefte heeft aan meer ruimte om een aantal zaken in de privésfeer op te lossen en dat er geen sprake van verzuim is. De werkgever en medewerker krijgen het advies samen naar een oplossing te zoeken en de ziekmelding is afgesloten.

Na afloop ontvangt Dokter Jones een positieve reactie van zowel de leidinggevende als de medewerker. Beiden voelen zich door de aandacht van Dokter Jones gehoord én geholpen!

Dokter Jones staat voor een snelle en goede begeleiding bij verzuim. Met aandacht voor de medewerker én het bedrijf. Samen met specialisten als Inge Koevoets zet Dokter Jones zich in voor efficiënte zorg met aandacht. Meer weten? Neem contact op!

Samen bereiken we meer.

Dokter Jones is specialist in taakdelegatie en verzuimbegeleiding. Onze bedrijfsartsen werken nooit alleen, maar samen met betrokken specialisten taakdelegatie en casemanagers verzuimbegeleiding. Zo bieden wij met ons team efficiënte zorg met aandacht. Voor het bedrijf, voor de medewerker én voor het re-integratietraject.

Weten hoe?

Aan de slag met Dokter Jones.

Klaar voor een goede en snelle aanpak bij verzuim?
Neem contact op met het team van Dokter Jones!

Hoe kunnen wij je helpen?