Dé specialist in taakdelegatie en verzuimbegeleiding. Bel 085 040 2180 of mail

/ Nieuws

Blijf op de hoogte van ons nieuws.

taakdelegatie bedrijfsarts

/Praktijkvoorbeeld  |  13/10/2020

Uit de spreekkamer van Dokter Jones

“Mijn medewerker meldt zich ziek door een arbeidsconflict.”

Een van de ingewikkeldste problemen bij verzuimbegeleiding is een arbeidsconflict. Leidinggevende en medewerker zijn het niet met elkaar eens, komen er niet meer uit, raken uit contact en de medewerker meldt zich ziek. Hoe ga je het beste met zo’n situatie om – en hoe voorkom je het? Dokter Jones ziet het in de praktijk.

De medewerker

Een medewerker is ontevreden over veranderingen op de werkvloer. Een assistent is vertrokken en wordt niet vervangen, waardoor deze medewerker zijn taken erbij krijgt. De medewerker is het er niet mee eens en geeft dat aan bij de leidinggevende. Na een moeizaam gesprek loopt hij boos weg. De volgende dag meldt hij zich ziek.

Het bedrijf

De leidinggevende baalt van de hele situatie. Hij is van mening dat de medewerker niet ziek is en verwacht dat de bedrijfsarts hem dat ook zal vertellen. De medewerker moet gewoon aan het werk en zal moeten accepteren dat deze werkzaamheden nu bij zijn takenpakket horen.

Dokter Jones

De medewerker komt zonder achtergrondinformatie binnen bij de specialist taakdelegatie. De medewerker geeft aan niet te kunnen werken in verband met vermoeidheid, slecht slapen, een prikkelbaar gevoel. Er wordt met geen woord gerept over een arbeidsconflict.

De specialist taakdelegatie vraagt door en weet boven tafel te krijgen dat er wel degelijk een conflict is, waar de medewerker zeer boos over is. Daarop verwijst de specialist taakdelegatie de man door naar de bedrijfsarts, zoals het protocol is bij arbeidsconflicten.

De bedrijfsarts gaat te werk volgens de STECR-richtlijnen bij arbeidsconflicten. Doel is te bepalen of de werknemer ziek is, verzuimt door het arbeidsconflict of een combinatie van de twee. Vaak blijkt bij een arbeidsconflict dat er al lange tijd niet gecommuniceerd wordt en dat er veel meer speelt dan de werkgever weet. Mogelijk ook een medisch probleem, waarbij het conflict de druppel is.

De werknemer wordt al snel door de bedrijfsarts gezien. Dat is in het geval van een arbeidsconflict van groot belang: hoe langer een gefrustreerde werknemer met stressklachten thuis zit, hoe zwaarder zijn klachten zullen worden. Het is daarom ook belangrijk dat Dokter Jones zo snel mogelijk op de hoogte wordt gesteld dat een arbeidsconflict ten grondslag aan het verzuim zou kunnen liggen.

In dit geval oordeelt de bedrijfsarts dat de werknemer niet ziek is. Wel is er sprake van een onhoudbare situatie en een sterk verslechterde relatie tussen werkgever en werknemer. Hoe nu verder?

De bedrijfsarts gaat in overleg met beide partijen. Hoe moeilijk ook, de werkgever en werknemer moeten met elkaar in gesprek om het op te lossen. De leidinggevende en de werknemer zijn op een vervelende manier uit elkaar gegaan en hebben er weinig vertrouwen in dat ze samen de situatie kunnen veranderen. Dokter Jones zoekt daarom in haar netwerk naar een goede, onafhankelijke mediator. Na enkele goede gesprekken samen met de mediator kunnen de leidinggevende en de medewerker weer samen door een deur. De medewerker hervat het werk en de rust keert weer.

Tips bij een (dreigend) arbeidsconflict

Bij een arbeidsconflict is het belangrijk zo snel mogelijk in te grijpen. Hoe kun je hier als leidinggevende het beste mee omgaan?

  1. Herken de signalen. Is er meer verzuim, merk je geroddel of groepsvorming?
  2. Ga in gesprek. Zorg dat je de oorzaak boven tafel krijgt en ga het gesprek aan.
  3. Luister, luister en luister. Laat de medewerker(s) vertellen en toon begrip.
  4. Vertel hoe jij erin staat en leg duidelijk uit waarom.
  5. Vraag mensen zelf een oplossing te bedenken die voor iedereen zou kunnen werken.
  6. Maak concrete afspraken over de oplossing maar ook over het gedrag van de medewerker.
  7. Evalueer de daaropvolgende weken regelmatig of de oplossing werkt en of de emoties bij de medewerker wat gezakt zijn.
  8. Mocht de medewerker zich ondanks alles ziek melden, schakel dan de bedrijfsarts in. Realiseer je dat hij de enige is die mogelijk kan demedicaliseren! Vraag de bedrijfsarts of er sprake is van ziekte of dat het een normale reactie van de medewerker is op een gespannen situatie.

Dokter Jones staat voor een snelle en goede begeleiding bij verzuim. Met aandacht voor de medewerker én het bedrijf. Meer weten? Neem contact op!

Samen bereiken we meer.

Dokter Jones is specialist in taakdelegatie en verzuimbegeleiding. Onze bedrijfsartsen werken nooit alleen, maar samen met betrokken specialisten taakdelegatie en casemanagers verzuimbegeleiding. Zo bieden wij met ons team efficiënte zorg met aandacht. Voor het bedrijf, voor de medewerker én voor het re-integratietraject.

Weten hoe?

Aan de slag met Dokter Jones.

Klaar voor een goede en snelle aanpak bij verzuim?
Neem contact op met het team van Dokter Jones!

Hoe kunnen wij je helpen?